LeaDruze מיזם חברתי-טכנולוגי בעדה הדרוזית

مشروع اجتماعي تكنولوجي في الطائفة الدرزية

בונים חברה איכותית, ביחד.

אתר זה מהווה פלטפורמה להנגשת מנטורים/יות בנושאי אקדמיה וקריירה לדרוזים בישראל, המתבסס על ניסיונם וחווייתם האישית של מובילים מבני העדה הדרוזית בתחומים הרבים והמגוונים.
באתר, תוכלו לבחור את הנושא שמעניין אתכם ובהתאם לפנות באופן אישי לאחד מהמנטורים/יות שהתנדבו לתרום מזמנם למען החברה. אתם מעבר למוזמנים ליצור איתם/ן קשר ולהתייעץ כאוות נפשכם/ן.
מאיתנו צוות LeaDruze

ראיונות עם המנטורים

ראיון עם פאדי מקלדה | LeaDruze מיזם חברתי-טכנולוגי בעדה הדרוזית | הכוונה וייעוץ לבני נוער מהקהילה הדרוזית

ראיון עם פאדי מקלדה

ראיון עם פאדי מקלדה ספר קצת על עצמך פאדי מקלדה, בן 26. יליד דאלית אל כרמל. השתחררתי מצה"ל לאחר שמונה שנים שירות כקצין ביחידה 8200

צרו איתנו קשר

קרן ברל כצנלסון לוגו

הכוונה וייעוץ לקהילה הדרוזית בישראל